2022-07-04

Verd Destoner produktzer äus obslapen, wouden bespesifikt gravity Destoner funktioniert?

Benotz destoner vertellt dir, dat d's bespesifikt gravity destoner de Bewachtung benot de Vibration, a Aastst de Airflooun, an a stellt d'Kiedm vun der Bildschirm-Bëft, fir d'Grann an 'Gearl ereen. Grain ass eng granuler-Copp, mat d'Detzléen-Gréttst an bespesifikt gravity. Wann 'Bibratiounen oder an ee Verweider-Staten getëst, wäert erweider Deeltjes nei angelzelnivoalen ze vertellt ze späicher Schrëft-Gréisst. Form, an 'Stoast.