Analysis ng Main Factors na nakakaapekto sa Crop Bulk Density